Phát bánh trung thu cho các em học sinh nghèo ờ vùng sâu huyện Thoại Sơn