Tải mẫu form đăng ký tại đây (Tải về).

Đăng ký thành viên

Gửi đăng ký thành công! Chúng tôi đã nhận và sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

1. Thông tin cơ bản về tổ chức:
2. Người đại diện tổ chức tham gia Hội:
Tải lên đơn đăng ký đã scan (Định dạng hình ảnh hoặc PDF và tối đa 10MB):