Ban chấp hành hội AWEE

Giới thiệu sơ lược về ban chấp hành hội Nữ Doanh Nhân tỉnh An Giang

Cố vấn: Bà Trần Thị Đẹp

NGUYÊN C.TỊCH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP AG

Chủ tịch: Bà Huỳnh Thị Ri -  0913 972 109

CoHuynhThiRi

Công ty Cổ Phần TRƯỜNG QUỐC TẾ GIS

Phó Chủ tịch HNDN AG:

BuiThiDung

Bà. BÙI DUNG

NGUYÊN PCT HIỆP HỘI DN TỈNH AN GIANG

Phó Chủ tịch HNDN AG: Bà. Hà Thị Bích Mai -  0903.954.438 

HaThiBichMai

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV KHOA MAI

Phó Chủ tịch HNDN AG: Bà. Bành Kim Hương - DNTN KIM HƯƠNG

Phó Chủ tịch HNDN AG: Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - QUÝ TIN DỤNG NHÂN DÂN MỸ HÒA

Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - PCT. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH AN GIANG

Ủy viên. Bà Lương Việt Xuân - NH OCEAN BANK

Ủy viên: Bà Đỗ Vy Bảo Ngọc - QUÝ TIN DỤNG NHÂN DÂN MỸ PHƯỚC

Ủy viên: Bà Bành Mỹ Phượng - DNTN KIM PHƯỢNG

Ủy viên: Bà Vương Thị Bích - CÔNG TY TNHH MỘT TV TM HƯNG LONG