Đại Hội Nữ Doanh Nhân Tỉnh Hòa Bình Lần Thứ 1 Nhiệm Kỳ 2023 - 2028