Tiệm vàng Kim Hương

Địa chỉ: 39 Nguyễn Huệ, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 0296 3843 504