Công ty TNHH Ngọc Trang

Mã số thuế: 1601042133 

Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Trang

Địa chỉ: ấp Tây Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
1072 Sản xuất đường
Chi tiết: Sản xuất đường thốt nốt (*tuân thủ quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình hoạt động)
1079 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất và đóng chai nước màu thốt nốt
1102 Sản xuất rượu vang
Chi tiết: Sản xuất và đóng chai rượu thốt nốt
1104 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước thốt nốt đóng chai