Tổng kết hoạt động CLB Nữ Doanh nghiệp năm 2019 và phát 152 phần quà Tết cho chị em hội viên, phụ nữ khó khăn

Chiều 21.12 Âl (15.01.2020) Hội Phụ Nữ cùng CLB Doanh Nghiệp Tp Long Xuyên tổ chức Tổng kết hoạt động CLB Nữ Doanh nghiệp năm 2019

Phát 152 phần quà Tết cho chị em hội viên và phụ nữ khó khăn trong 11 phường và 2 xã của Long Xuyên.