Đoàn Nữ Doanh nghiệp khởi nghiệp đến làm việc và học tập kinh nghiệm hoạt động và mô hình trưng bày giới thiệu sản phẩm của nữ DN Khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp

Sáng ngày 27/4/2018, Bà Huỳnh Thị Ri - Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân và Bà Nguyên Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang dẫn Đoàn Nữ Doanh nghiệp khởi nghiệp đến làm việc và học tập kinh nghiệm hoạt động và mô hình trưng bày giới thiệu sản phẩm của nữ DN Khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp .
 
 

 
Đón tiếp Đoàn có Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Đồng Tháp; sau khi trao đổi cả 2 bên đều phấn khởi và có hướng liên kết sản phẩm của 2 tỉnh An Giang - Đồng Tháp. Từ ý tưởng đó, Công ty TNHH MTV SX Bánh kẹo Hoàng Oanh sẽ tập hợp các sản phẩm của Nữ DN trưng bày giới thiệu tại Công ty trên đường Tôn Đức Thắng, Tp Long Xuyên.