Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân nữ ASEAN với chủ đề: “THAY ĐỔI VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN NỮ MẠNH MẼ VÀ THÍCH ỨNG HƠN

  10d775b5b1004f5e1611

Hội nghị diễn ra 4 phiên họp:

Phiên 1 – Doanh nhân nữ ASEAN: Chủ động thích ứng với Đại dịch Covid-19

 • Chẩn đoán sớm tác động, chủ động thay đổi để thích ứng;
 • Điều chỉnh chiến lược kinh doanh để kịp thời thích ứng và ứng phó với những thay đổi do đại dịch Covid-19;
 • Giải pháp thay thế - Những hướng đi mới;

Phiên 2 – Thúc đẩy chuyển đổi số và phục hồi toàn diện cho doanh nghiệp do nữ làm chủ trong ASEAN

 • Thách thức đối với các doanh nhân nữ trong xu hướng số hóa nền kinh tế;
 • Làm thế nào để thúc đẩy chuyển đổi số cho các DN do nữ làm chủ? Vai trò của nhà nước, các tổ chức hiệp hội và doanh nghiệp;
 • Sáng kiến thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới;
 • Thực tiễn tốt của DNN ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số;

Phiên 3 - Đầu tư thông minh qua lăng kính giới

 • Đại dịch Covid-19: Xu hướng đầu tư trong tương lai;
 • Chìa khóa tiếp cận nhà đầu tư thành công cho Doanh nhân nữ;
 • Kết nối nhà đầu tư, các nhà khoa học với các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ;

 Phiên 4: Thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả thông qua mạng lưới

 • Củng cố và phát triển mạng lưới DNN trong mỗi quốc gia và trong khu vực ASEAN và trên thế giới;
 • Thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả và kết nối doanh nhân nữ trong khu vực;
 • Tạo cơ hội và hỗ trợ DNN trong mạng lưới tham gia chuỗi cung ứng và trở thành đối tác của nhau;
 • Chia sẻ câu chuyện thành công về quan hệ hợp tác của DNN;

Xem lại phóng sự tại link:  https://vnews.gov.vn/video/hoi-nghi-thuong-dinh-doanh-nhan-nu-asean-195709.htm 

Một số ảnh được lưu lại tại hội nghị

67f9b33e789386cddf82

791c7b1fcabc34e26dad

dd8140c381767f282667

b287dd926b31956fcc20