Chủ tịch Hội nữ doanh nhân An Giang phát biểu tại Hội trường Thành Ủy Châu Đốc

 

daihoi

daihoichaudoc