Hội Nữ Doanh Nhân An Giang cùng các nữ doanh nhân trao tặng quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do Quỹ Tín Dụng tài trợ

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022. Trong 2 ngày 21 & 22 Âl, Hội Nữ Doanh Nhân An Giang cùng các nữ doanh nhân đến một vài xã trên địa bàn Tp Long Xuyên và huyện Châu Thành trao chút quà Tết chia sẻ với bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do Quỹ Tín Dụng tài trợ.

Trân trọng tấm lòng của các Doanh nhân trong Hội.

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 1

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 2

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 3

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 4

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 5

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 6

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 7

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 8

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 9

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 10

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 11

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 12

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 13

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 14

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 15

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 16

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 17

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 18

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 19

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 20

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 21

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 22

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 23

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 24

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 25

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 26

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 27

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 28

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 29

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 30

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 31

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 32

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 33

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 34

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 35

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 36

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 37

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 38

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 39

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 40

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 41

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 42

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 43

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 44

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 45

trao qua tet nham dan 2022 cho ba con kho khan 46