Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh An Giang trao nhà Mái ấm Tình thương cho xã Vĩnh Nhuận do DNTN Vàng Kim Hương tài trợ

Ngày 21 Âl (23/1/2022) Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh An Giang trao nhà Mái ấm Tình thương cho xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành do DNTN Vàng Kim Hương tài trợ

mai am tinh thuong 1

mai am tinh thuong 2

mai am tinh thuong 3

mai am tinh thuong 4

mai am tinh thuong 5

mai am tinh thuong 6

mai am tinh thuong 7