Buổi trao tặng mái ấm tình thương của hội Nữ Doanh Nhân tỉnh An Giang trao tặng cho Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang

Buổi trao tặng mái ấm tình thương của hội Nữ Doanh Nhân tỉnh An Giang trao tặng cho Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang, với số tiền là 50 triệu.

buoi trao tang 50 trieu mai am tinh thuong cua hoi nu doanh nhan tinh an giang 2022 1

buoi trao tang 50 trieu mai am tinh thuong cua hoi nu doanh nhan tinh an giang 2022 3

buoi trao tang 50 trieu mai am tinh thuong cua hoi nu doanh nhan tinh an giang 2022 5

buoi trao tang 50 trieu mai am tinh thuong cua hoi nu doanh nhan tinh an giang 2022 8

buoi trao tang 50 trieu mai am tinh thuong cua hoi nu doanh nhan tinh an giang 2022 9

buoi trao tang 50 trieu mai am tinh thuong cua hoi nu doanh nhan tinh an giang 2022 11